Domů >> GDPR - Pravidla ochrany osobních údajů

GDPR - Pravidla ochrany osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Nabytím účinnosti Nařízení došlo k částečnému nahrazení vnitrostátního právního předpisu, tedy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Od této doby je Obec Albrechtice nad Vltavou povinna postupovat v této oblasti převážně dle Nařízení.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením pro Obec Albrechtice nad Vltavou zajišťuje Dobrovolný svazek obcí Blanicko – otavského regionu, Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Bc. Petr Koblic, tel. 778 514 600, e-mail: koblic@sorp.cz

GDPR – Pravidla ochrany osobních údajů [PDF]