Domů >> Mapový portál Geosense

Mapový portál Geosense

Přejít na mapový portál Geosense >

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Albrechtice nad Vltavou a okolní obce vypadaly v minulosti? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapového portálu na internetu.


Tento mapový portál se podobá klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více informací a pomáhá při správě obce a informování veřejnosti.Horní panel nástrojůPanel mapových vrstev

Historické mapy > Císařské otisky

Pro zájemce o historii obce a okolí lze také zobrazit historické mapy Císařské otisky z let 1820–1835. Jedná se o první mapování na našem území, které svojí podrobností a vybarvením podává velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším archiváliím. Díky funkci nastavení průhlednosti je pak možné porovnat historické mapy se současností. Každý tak má možnost zobrazit právě jeho dům, pole a jiné nemovitosti dnes a před cca 2 stoletími. Porovnejte si jak vypadal váš dvůr „za císaře pána“ a dnes.

Historické mapy > II. vojenské mapování

Pochází z let 1836–1852. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.

Historické mapy > Ortofotomapy

Už před cca 60 lety vznikaly z leteckých snímků kvalitní ortofotomapy a dnes, si je můžete prohlédnout ve svém počítači. Snímky poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Udělejte si úžasnou virtuální procházku historií z let kolem roku 1950, kde jsou dnes již zaniklé cesty a města ještě bez paneláků.

Pozemky a Budovy

V této vrstvě si můžete velmi jednoduchým způsobem zobrazit v mapě údaje z katastru nemovitostí. Hranice parcel, pozemky v majetku obce nebo státu, druhy pozemků, jejich čísla a výměry, čísla popisná budov….

Územní plán

Velmi jednoduché nahlížení do územního plánu obce, včetně legendy ke stažení. Díky nastavení průhlednosti můžete zjistit zařazení každého pozemku v územním plánu a získat přehled o jednotlivých plochách, pásmech a koridorech.

Inženýrské sítě

Zobrazte si, kudy v obci vede vodovod, kanalizace, telekomunikace, elektro rozvody….

Pasporty

Přehled o vybavení a evidencích obce (lampy veřejného osvětlení, dopravní značky, linie místních komunikací….).

Přejít na mapový portál Geosense >