Domů >> Okolí - tipy na výlet

Okolí - tipy na výlet

Orlická přehrada

Vhodným místem pro celodenní výlet (a to jak za poznáním, tak i třeba jen za koupáním a nerušenou přírodou) je rozsáhlá oblast Orlické přehrady, vzdálená od Písku 15 km východním směrem, dostupná vlakem, autobusem, automobilem i na kole. Hladina Orlické přehrady zrcadlí hned dvě významné památky našeho regionu.

Zámek Orlík

Zámek Orlík, zbudovaný ve druhé polovině 13. století jako královský hrad (jeho účelem bylo chránit clo na Vltavě), je znám ve své novogotické podobě, do které byl přestavěn po požáru v roce 1802. Schwarzenberská správa zámku nabízí komplexní prohlídku objektu, mimořádnou sbírku historických zbraní, k posezení zámecký park (v posledních letech osazen dřevěnými plastikami prof. Preclíka) a přístaviště lodí, ze kterého můžete vyplout na řadu výletů po hladině Orlické přehrady. Jedním z cílů takového výletu může být i skvost středoevropské hradní architektury na soutoku Vltavy a Otavy – hrad Zvíkov.

Hrad Zvíkov

Zvíkov představuje jednu z nejnáročnějších a nejlépe dochovaných ukázek nejrozšířenějšího typu královského hradu doby posledních Přemyslovců. Je dílem téže stavební huti, která realizovala i nedaleké hrady v Písku a Myšenci či kamenný most v Písku. Architektura hradu obsahuje řadu unikátních prvků. Nejstarší dochovanou stavbou v areálu hradu je věž Markomanka, která stojí v nároží dnešního vnitřního hradu. Díky důsledné památkové péči se rozsah prohlídky hradu rok od roku zvětšuje, v letních měsících doplňují program na hradě příležitostné výstavy, vystoupení skupin historického šermu, koncerty i tradiční divadelní festival Zvikovské divadelní léto.

Milevsko

Tomu, kdo překoná po některém z mostů Orlickou přehradu, se nabízí návštěva Milevska, které je nejen městem výrobců vzduchotechniky, ale především místem dalšího architektonického klenotu – největší jihočeské románské stavby – kláštera premonstrátů s kostelem Navštívení Panny Marie a hřbitovním kostelem sv. Jiljí. Park před klášterem je unikátním místem, ve kterém se těsně dotýká historická architektura s uměním veskrze současným – jsou zde totiž vystavena sochařská díla z posledních ročníků Milevského žulového sympozia, autorské dílny světového významu. V konventu kláštera můžete navštívit i expozice milevského muzea a prohlédnout si archeologické a uměleckohistorické expozice.

Myšenec

Kraj na jih a západ od Písku je krajem počátku budějovické pánve a charakterizují jej roviny bez výrazného zalesnění, plné rybníků a malebných vesnic, je to kraj tvrzí, bohaté selské architektury, vhodný pro nenáročné výlety na kole. Téměř v každé vesnici najdete zajímavý kostelík či jinou památku sakrální architektury. Při cestě na Protivín míjíte obec Myšenec s unikátní stavbou gotického farního kostela sv. Havla s románskou sakristií, postavenou na konci 12. století. V chóru i sakristii naleznete nástěnné malby z let 1340–50 zobrazující Poslední soud, Zvěstování, postavy světců, výjevy ze života sv. Kateřiny. V sakristii pak naleznete další z unikátů našeho kraje – malbu zobrazující umučení sv. Voršily a 11.000 panen. Kostel byl regotizován v letech 1904–05. Na návrší v obci dále stojí zbytky raně gotického hrádku, který souvisí s výstavbou královských hradů v Písku a na Zvíkově. Nedaleko Myšence, na břehu Blanice stojí i renesanční tvrz Klokočín.

Putim

Putim je obcí, jejíž existence je připomenuta již na konci 11. století. Dominantou je kostel sv. Vavřince se zachovalou žebrovou klenbou. Malebné místo, které se do historie nesmazatelně vrylo i díky literární postavě Dobrého vojáka Švejka, místo dobré nálady a samozřejmě i dobrého piva.

Sudoměř

Další památkou dávno zašlých časů je rozsáhlý areál památníku bitvy u Sudoměře, ve které Jan Žižka z Trocnova se svým vojskem 25. března 1420 porazil vojsko železných pánů. Dominantou je žulový pomník Jana Žižky na břehu rybníka Škaredého poblíž obce Mladějovice, který vytvořil sochař Emanuel J. Kodet v roce 1925. I v případě, že pomineme historické vazby k tomuto místu, je celý areál nádherným klidným místem, obklopeným soustavou rybníků, a ideální příležitostí ke krátké procházce.

Kestřany

V lukách při řece Otavě, na okraji obce Kestřany stojí ojedinělá skupina dvou unikátně zachovalých středověkých tvrzí. V jedné vesnici původně vznikly tři tvrze. Horní tvrz již ve druhé polovině 13. století (jejím nejstarším jádrem je budova tzv. purkrabství, stojící asymetricky v prostoru nádvoří), Dolní tvrz pochází ze století 15. a svou obytnou funkci ztratila již koncem středověku, kdy byla přeměněna na pivovar. Třetí tvrz, o které je dnes jen velmi málo informací, byla v polovině 17. století pravděpodobně základem pro stavbu barokního zámku. Ten se v současné době bohužel nachází v žalostném stavu.