Domů >> Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Albrechtice nad Vltavou / obecní úřad Albrechtice nad Vltavou

2. Důvod a způsob založení

Obec Albrechtice na Vltavou vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 118 zákona č. 89/212 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

3. Organizační struktura

Obecní úřad:

Zastupitelstvo obce:

Hájek Jan Mgr. – zastupitel
Jačková Hana Bc. – členka rady
Kaifer František – zastupitel
Kaifer Václav ing. – zastupitel
Klimeš Václav – místostarosta
Kozák Josef – zastupitel
Lacina Petr – člen rady
Pavlátová Jitka – zastupitelka
Řeřicha Jiří ing. – člen rady
Sidum Petr – zastupitel
Sládek Jaroslav – zastupitel
Stropnický František – zastupitel
Šabatka Ivo – zastupitel
Ušatý Miroslav ing. – starosta
Vlk Miroslav ing. – zastupitel

Rada obce:

Ušatý Miroslav ing. – starosta
Klimeš Václav – místostarosta
Jačková Hana Bc. – členka rady
Lacina Petr – člen rady
Řeřicha Jiří ing. – člen rady

Finanční výbor:

Řeřicha Jiří ing. – předseda
Jačková Hana Bc. – členka
Hronková Lenka – členka

Kontrolní výbor:

Pavlátová Jitka – předsedkyně
Bláha Pavel – člen
Kozák Josef – člen

Sbor pro občanské záležitosti:

Korecká Marie – členka
Klimešová Věra – členka
Řeřábková Marie – členka
Marešová Jaroslava – členka

Seznam organizací zřízených obcí:

 • Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou – příspěvková organizace, 398 16 Albrechtice nad Vltavou 139

  Telefon: 382 288 138, e-mail: zsalbre@seznam.cz www.zsamsalbrechtice.cz

  Mgr.Tichá Věra – ředitelka

Organizační složky:

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Albrechtice nad Vltavou
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jehnědno
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chřešťovice
 • Obecní knihovna Albrechtice nad Vltavou a její pobočky v Údraži, Jehnědně a v Chřešťovicích

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obec Albrechtice nad Vltavou / Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou
398 16 Albrechtice nad Vltavou 79

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Albrechtice nad Vltavou / Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice nad Vltavou 79

4.3. Úřední hodiny:

Po: 7,30 – 12,00 hod, 12,45 – 15,30 hod
Út:
St: 7,30 – 12,00 hod, 12,45 – 15,30 hod
Čt: 7,30 – 12,00 hod
Pá: 7,30 – 12,00 hod, 12,45 – 15,30 hod

4.4. Telefonní čísla:

607 028 516 – Ing. Ušatý Miroslav – starosta
382 288 182 – Ing. Ušatý Miroslav – starosta
382 288 103 – Sládková Blanka – úřednice
382 288 193 – Lipčáková Jana – účetní

4.5. Adresa internetové stránky:

http://www.albrechticenadvltavou.cz

5. Případné platba lze poukázat

Číslo účtu – 3424271, kód banky – 0100

6. IČ

00249521

7. DIČ

CZ00249521

8. Dokumenty

8.1. Hřbitovy:

8.2. Jednací řády:

8.3. Rozpočet:

8.4. Rozpočtové opatření:

 • Rozpočtová opatření 2017
 viz úřední deska

8.5. Vyhlášky:

8.6. Zápisy zastupitelstva obce:

8.7. Povinně zveřejňované informace:

8.8. Volby:

8.9. Výběrové řízení:

8.10. Smlouvy:

8.11. Pravidla a zásady:

8.12. Střednědobý výhled rozpočtu:

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formulář

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. Nejdůle­žitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouva

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

 • viz bod. 8.7. – výroční zprávy

18. Zveřejněné informace

 • viz bod. 8.7. – zveřejněné informace